Aanmelden

*Deelname aan Leadership in HR Summit is kosteloos en voorbehouden aan CHRO’s die eindverantwoordelijke zijn voor een medewerkersbestand van minimaal 1000 fte’s. Salesmanagers, accountmanagers, consultants of adviseurs die werkzaam zijn voor of namens een toeleverancier of intermediair gericht op de markt voor CHRO’s voldoen niet aan het bezoekersprofiel. Zij hebben toegang als partner, wanneer een partner een eigen medewerkerscode gebruikt of indien er een toegangskaart wordt gekocht tegen een niet-doelgroeptarief. Een losse toegangskaart bedraagt €3.990,-. Neem contact op met Anna-Bo Bouwens voor meer informatie over een losse toegangskaart.