Roundtable: Mo Money, Mo Problems: The Curious Case of Employee Engagement

Dr. Marcia Goddard | Neurowetenschapper, Chief Corporate Officer; The Contentment Foundation

De statistieken rondom employee engagement zijn historisch laag. Gallup's State of the Global Workplace Report laat zien dat slechts 1 op de 5 werknemers (21%) engaged is. 46% van de werknemers zou noch hun bedrijf, noch hun beroep aanraden aan hun kinderen en 38% van de werknemers geeft aan hun baan zelfs hun ergste vijand niet toe te wensen (UKG's Global Survey 'We can Fix Work').

Deze cijfers worden gerapporteerd, ondanks een continu toenemende investering in employee wellness programma's. Het gemiddelde budget voor wellnessprogramma's binnen grote en middelgrote bedrijven wereldwijd is ruim 5,5 miljoen euro.

Waar gaat dat geld naartoe en waarom werken deze programma's niet?

Wat is de verantwoordelijkheid van leiders in organisaties, als het gaat om engagement en welzijn van hun medewerkers?

Onder andere deze vragen komen aan bod tijdens de rondetafelsessie, geleid door Dr. Marcia Goddard, neurowetenschapper en co-founder van Contentment for Business.