Masterclass: Duurzame waardecreatie via innovatie vanuit de medewerkers

Leen Paape | Professor Corporate Governance; Nyenrode Business University
Bea Aarnoutse | boardroom consultant & partner; PROOF

De levensduur van organisaties wordt steeds korter en is inmiddels gemiddeld korter dan 20 jaar. Om continuïteit te bevorderen is duurzame waardecreatie vereist. Dat betekent dat organisaties voortdurend na dienen te denken over innovatie en nieuwe business modellen. Die innovatie komt vooral van één bron, de medewerkers. Als zij zich niet gewaardeerd voelen, komt er ook geen waarde voor de klant tot stand. Via samenwerking wordt geleerd en kan gezocht worden naar innovatieve oplossingen. Die samenwerking komt alleen tot stand als medewerkers zich veilig, vertrouwd en verbonden voelen.

Fouten maken mag, tot je ze maakt. Dat is momenteel te vaak het geval. Terwijl als je wilt leren, het noodzakelijk is om ook fouten te maken. Informatie kan geen machtsbasis zijn maar dient gedeeld te worden. De klassieke hiërarchie, dominant in de meeste organisaties, bevordert silo-denken en staat samenwerking in de weg.

In deze masterclass nemen we je mee in de employee journey en datgene wat nodig is en gedaan kan worden om die duurzame waardecreatie te realiseren. De voordelen zijn groot: minder ziekteverzuim, meer tevredenheid, een betere productiviteit, meer klantwaardering en in tijden van schaarste meer loyaliteit. Niet te vergeten: een grotere aantrekkingskracht voor nieuwe medewerkers.